Strašidýlka lesní

Kaštanovník vousatý

Kaštanovníci vousatí jsou velmi vzácní skřítkové nepolétaví. Žijí svorně pospolu v malých skupinách...
+

Biedovníček obecný

Biedovníčci jsou tuze malí rarášci lesní nepolétaví. Tito nezbedníci si nejvíc libují v provádění...
+

Mechulka kapradní

Mechulky se řadí mezi skřítky lesní nepolétavé. Vyskytují se po celém Poodří. Své jméno dostaly od...
+

Makovníček polní

Makovníčci polní jsou skřítci nepolétaví. Vyskytují se nejčastěji na loukách, polích a lesních...
+