Ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou v Kujavách jsme pro vás připravili pohádkové putování obcí po stopách strašidýlek z Poodří.

Naše pohádkové putování má deset zastavení, která vás provedou zajímavými místy obce. Na každé zastávce trasy najdete informační tabuli která vás seznámí s jedním z našich strašidýlek.
Co si vzít s sebou? Na vaší cestě budete potřebovat barevné pastelky, propisku, nůžky, dobrou náladu a něco malého k zakousnutí a pití. Pokud se budete chtít zapojit do naší fotografické soutěže, pak je potřeba mít fotoaparát nebo mobilní telefon, kterým se dá pořídit snímek.

Kromě poznávání Kujav a seznamování se s našimi strašidýlky si na naší pohádkové trase můžete i zasoutěžit! K tomu potřebujete hrací kartu, kterou si můžete vyzvednout v místním obchodě Hruška nebo na Obecním úřadě v Kujavách, případně v Informačním centru ve Studénce.
Na každé informační tabuli se kromě povídání o strašidýlku nachází i jeho symbol. Vašim úkolem zakreslit do vaší hrací karty každému strašidýlku jeho symbol.
Na posledním, desátém zastavení pohádkové trasy je umístěna velká tabule s vysvětlivkami, co který symbol znamená a jaké písmenko k němu patří. Tato písmenka zapíšete do tajenky ve vaší hrací kartě. Nůžkami odstřihnete správně vyplněnou tajenku, doplníte vaše jméno a kontaktní adresu, telefon nebo e-mail a vhodíte do schránky, umístěné pod tabulí.

Ze správných odpovědí budou na každoroční oslavě narozenin strašidýlek z Poodří, která se koná vždy začátkem června, vylosováni tři výherci, kteří od nás dostanou strašidýlkovou odměnu.
Stejně tak budou na této oslavě narozenin strašidýlek z Poodří zveřejněny i tři vítězné snímky naší fotografické soutěže. Do té přijímáme fotografie, na kterých budete vidět vy s některým z našich strašidýlek. Své soutěžní fotografie nám zasílejte na adresu pohadkovastezka@seznam.cz. Uzávěrka celoroční soutěže je do 15. května.
Informace o výhercích, vyhlašování nové tajenky i dalších soutěží můžete sledovat na těchto stránkách, na stránkách Základní a Mateřské školy Kujavy (www.zskujavy.cz) a na naší facebookové stránce Strašidýlka z Poodří.

Kromě pohádkové trasy najdete v Kujavách také království strašidýlek z Poodří! Můžete ho najít ve sklepení Základní a Mateřské školy. Bydlí v něm sedm strašidýlek, na které se můžete přijít kdykoliv podívat...