Vodníci

Vodník a housličky - Bernartice nad Odrou

   To bylo tenkrát, když ještě krajánci chodili od mlýna ke mlýnu a vypomáhali, kde bylo zapotřebí. Kdo to byl krajánek? Inu, to byl vyučený mlynářský, který neměl peníze na to, aby si mohl koupit svůj vlastní mlýn. A tak vandroval po tom širém světě a všude, kde zaslechl klapání lopatek...
+

Vodník a medvěd - Bílovec

   Místu v Bílovci, kde je dnes přehrada, které se říká Údolí mladých, se kdysi jmenovalo Murckovo údolí. Bylo to podle mlynáře Murcka, který zde žil i se svou rodinou ve vodním mlýně. A jak to bývalo v dávných dobách zvykem i zde měli vodníka. Byl to malý mužíček v zeleném fráčku a od...
+

O vodnících všeobecně...

   Vodníci, tak jako mnoho dalších bájeslovných bytostí, vzešli z předkřesťanských mýtů, prastarých vodních božstev. Vodník (též hastrman, šosáč nebo vosrmon) není českou výjimkou. Pod rozličnými jmény a v různých podobách se objevuje i v jiných mytologiích - německé (wassermann), polské...
+