BLATUŠKA POTOČNÍ

Blatuška potoční je malý vodní skřítek nepolétavý, který svým vzhledem připomíná hastrmanku. Jsou to velmi vzdálené příbuzné, jen s tím rozdílem, že blatušky nenavštěvují lidská obydlí a jejich úkolem je starat se o blatouchy a vodní poštu. Vodní pošta je velmi důležitá a mnoho lidí ani neví, že něco takového vůbec existuje.
Blatušky jsou asi 40 cm vysoké a bezpečně je poznáte podle blatouchu, který nosívají připnutý na přední straně svých košilek. Na hlavách většinou mají červené kloboučky, pod nimiž vykukují zelené vlásky různé délky. Jsou pilné, laskavé a velmi veselé. Své domečky si stavějí mezi kořeny starých stromů, pod břehy řeky Odry anebo u potoků, tůní a rybníků, zkrátka všude tam, kde kvetou blatouchy. Tyto žlutooranžové kytky zdobí Poodří od dubna do června a potřebují mnoho vody. Blatušky se o ně starají velmi pečlivě a dávají velký pozor, aby neuschly.
Skřítci tráví většinu svého času pod vodou, protože téměř v každé zátočině Odry mají stanici vodní pošty. Jiné vodní bytosti, ani ryby by tuto práci nemohly zastat, protože a to hlavně na jaře, má řeka velmi silný proud a často se vylévá ze svých břehů, hlavně v období tání sněhových nadílek, které po kraji navála paní zima. Blatuškám silné proudy nevadí, stejně tak, jako vodníkům, jenomže ti jsou příliš líní a pohodlní a za ty roky rozmlsaní, neustálým jedením buchet a koláčů, které chodí tajně po nocích loupit do mlýnských stavení.