ŘÍČNÍ PANENKA KŘEHULKA

Říční panenka Křehulka je jediná svého druhu v celém Poodří. Široko daleko nenajdete žádnou takovou, ani podobnou. V řece Odře žije už mnoho a mnoho let. Je vodní vládkyní všech skřítků, rostlin i zvířátek, které se vyskytují v tomto kraji. Ví o všem, co se kde přihodí hned, jako první, protože umí poslouchat, co řeka mluví. Svým kouzelným klíčem otevírá pravidelně, každé jaro řeku, a když se blíží zima, zase ji zamyká. Taky hlídá všechny poklady ukryté na dně rybníků, tůní a potoků i samotné řeky Odry. Umí chodit i po hladině! Při svitu měsíce hraje na lyru a velmi krásně u toho zpívá. Jejím nejlepším kamarádem je malý kapřík Karlík, který se od Křehulky nehne, ani na krok. Když musí panenka na břeh anebo nad hladinu, skočí jí Karlík do náručí a spokojeně si tam hoví. Křehulka má neustále mokré šaty, takže se nemůže stát, že by mu bylo někdy na šupinkách sucho.
Panenka je asi půl metru vysoká. Má krásné, vlnité žlutozlaté vlasy, které jí sahají skoro až na zem. Ráda si je zdobívá nejrůznějším kvítím, a tak má jednou věneček z kopretin, jindy zase z blatouchů nebo z kosatců či jiných barevných květin a listů. Její šaty jsou světle zelené, lehké a vzdušné, jako letní vánek a když se prochází po hladině, dělají se kolem ní malé chomáčky mlhy a vodní pěny. Chodí stále bosa. To proto, aby víc dokázala naslouchat přírodě. Říkává, že její nohy jsou vlastně takové druhé uši. Jejich pomocí slyší téměř všechno.
Křehulka má na starosti celé Poodří. Malá vodní vládkyně hlídá a dohlíží na úplně všechno a všechny. Aby se nepřemnožily ryby v kdejaké tůni, aby raci měli čistou vodu, aby rákosí neuschlo...no zkrátka a dobře jako peklu vládne Lucifer, Odře vládne Křehulka.
Říká se, že kdo najde na svých procházkách Poodřím nějaký klíč, ať už je jakýkoliv, má si ho nechat. Prý mu přinese štěstí. A kdo ví, třeba mu otevře nějaký ten poklad, kterých je v tom našem krásném kraji opravdu nepočítaně.