Včelky Čiperky

Včelky Čiperky jsou velké kamarádky všech strašidýlek z Poodří. V dutinách stromů mají úly, ve kterých vyrábějí a uchovávají med. Ten je pro strašidýlka velmi důležitý, hlavně v zimě, kdy celou krajinu pokryje sněhová nadílka, teploty klesnou nízko a zamrzlá půda nenabízí nic, co by se dalo sníst. Včeličky nemají žádné nepřátele. Jediný, kdo by jim mohl ublížit anebo vážně poškodit či vyloupit spíže s medem, je medvěd. Ale protože u nás v Poodří žádní medvědi nežijí, nemusí se Čiperky ničeho obávat.
Včelky jsou velmi pilné a pracovité. Jen co se příroda po zimě začne probouzet, Čiperky létají den co den na louky a rozkvetlé stromy a stráně. Sbírají lahodný nektar, ze kterého pak vyrábějí různé druhy sladkého medu. Pracují od časného rána až do západu slunce, protože moc dobře vědí, že spíže musí do podzimu všechny zaplnit. V noci pak spí, aby nabraly sílu na další nový den.
Čiperky mají svou včelí královnu, kterou poslouchají na slovo. Ona určuje, kam se který den poletí a jestli je dobré počasí pro sběr. Královna sama ale nektar z květů nesbírá a téměř nikdy nevychází ze svých komnat, které jsou schované hluboko v úlu. Tam vymýšlí různé lektvary a léčivé sirupy z medu, které pak ostatní včelky zpracovávají.
Tyto včelky nemají zimní spánek, jak tomu bývá u některých obyvatel lesa. A proto k nim skřítci a strašidýlka chodí pro med, kdykoli potřebují. Jejich největší kamarádkou a je říční panenka Křehulka. Často a ráda s nimi sedává po večerech u staré vrby a vypráví příběhy, které řeka přinesla.